about-lindab-505x284.jpg

Skupina Lindab


Lindab je mednarodna skupina podjetij, ki razvija, proizvaja, trži in distribuira izdelke in sistemske rešitve za poenostavljeno gradnjo in ugodno klimo v prostorih.

Izdelke odlikuje visoka kakovost, preprosta vgradnja, energetska učinkovitost, prijaznost okolju ter visok nivo poprodajnih storitev, kar povečuje dodano vrednost za uporabnike.


Skupina Lindab zaposluje preko 4.600 sodelavcev v 32 državah sveta, z letnim prometom v višini 7,003 mio SEK v letu 2014. Večji delež skupnega obsega prodaje, približno 80%, predstavlja oprema za nestanovanjske stavbe, medtem ko je 20% prometa vezano na gradnjo stanovanjskih objektov. V letu 2014 je bilo 46% prometa ustvarjenega na tržiščih Severne Evrope, za področje Centralne in Vzhodne Evrope vključno z državami nekdanje Sovjetske zveze je ta delež znašal 21%. 30% prodaje je bilo realizirano na tržiščih Zahodne Evrope, medtem ko je bilo na ostalih trgih ustvarjeno 3% prometa.

Delnice kotirajo na Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, pod simbolom LIAB.

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI

Naše podjetje je uvedlo in vzdržuje sistem vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem.

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015