julij 1, 2015

Podjetje IMP Klima iz Godoviča del Skupine Lindab

Švedska korporacija Lindab je danes objavila nakup slovenske družbe IMP Klima. Dejavnost IMP Klime vključuje izdelke in rešitve za prezračevanje stavb, s poudarkom na klimatskih napravah za centralno pripravo zraka. Nakup družbe je v skladu z Lindabovim strateškim ciljem, da se močneje uveljavi kot ponudnik celovitih rešitev za prezračevanje in zagotavljanje ugodne klime v zgradbah.

Lindab IMP Klima je družba z registriranim sedežem v Sloveniji, ki zaobsega proizvodno podjetje ter sodoben raziskovalno-razvojni center. Del proizvodnje se nahaja tudi v Sarajevu, v Bosni in Hercegovini. V letu 2014 je skupni promet družbe s 415 zaposlenimi znašal okoli 25,6 mio EUR. Večji del prodaje je bil realiziran na tržiščih Balkana in Rusije, kot tudi v državah Evrope ter Srednjega Vzhoda.

Anders Berg, predsednik in glavni izvršni direktor Skupine Lindab:
"S pridobitvijo IMP Klime nadgrajujemo našo ponudbo ter krepimo kompetence na področju sistemskih rešitev, kar povečuje dodano vrednost za naše kupce. V začetku leta je Lindab kupil tudi družbo MP3 z odličnimi proizvodi za protipožarno zaščito ter odvod dima, sedaj pa smo naredili nov korak v smeri realizacije naše strategije.

Klimatske naprave so ključni del sistemov za prezračevanje, zato je IMP Klima s svojimi kvalitetnimi proizvodi ter obširnimi tehničnimi kompetencami zelo pomembna in dobrodošla pridobitev za Lindab ter bogati našo ponudbo tudi na več drugih področjih. Lahko povzamemo, da smo svojo tržno pozicijo okrepili v več segmentih hkrati."